หนังสือแนะนำ/บทความ

หนังสือแนะนำบทความ

 

Screen Shot 2558-12-25 at 6.44.11 AM

 

“สอนหนูให้เป็นพลเมืองดี”

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
“แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีในเด็กปฐมวัย แนะนำกระบวนการเรียนรู้ สู่ความเป็นพลเมืองดี แนะนำนวัตกรรม จากฝีมือครูผู้ดูแลเด็ก และนักศึกษาฝึกสอน พร้อมตัวอย่างสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้วยกิจกรรม เรื่อง อาเซียนหนังสือที่ได้รับการแนะนำว่าเป็นหนังสือขายดีของสำนักพิมพ์ซีเอ็ด

 

 

 

 

 

dance_full

“สนุกเต้น เล่นดนตรี”
สุรียะทางศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม
“ร้องรำทำเพลงถือเป็นศิลปะ ที่ไม่ใช่ใครทุกคนก็จะทำได้
แต่ยากยิ่งกว่า ถ้าจะมีใครสักคน สามารถสอนให้ร้องได้
ฝึกเต้นเป็น บอกให้เข้าใจถึงจังหวะดนตรี
ผู้เขียนถ่ายทอดศิลปะเพลง และการเคลื่อนไหว
ให้คนเป็นครูได้รู้ ได้เข้าใจ จากรุ่นสู่รุ่น
ด้วยความตั้งใจ และด้วยความรัก
ตลอดเวลาในการเป็น “ครู” ผู้สร้าง “ครู”

 

teach_me_good
“สอนหนูให้เป็นเด็กดี ต้องเริ่มที่ หัวใจ”
คู่มือการจัดการเรียนรู้คุณธรรมในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
รวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จากนักการศึกษาชื่อดัง
ตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้คุณธรรมในหน่วยการเรียนรู้
และในกิจวัตรประจำวัน นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธนำร่อง
ของประเทศไทย

 

 

 

Screen Shot 2558-12-25 at 6.58.26 AM

 

“ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม สำหรับเด็กปฐมวัย”

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์

หนังสือกิจกรรมการจัดประสบการณ์ด้านอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม ประกอบด้วย กิจกรรมที่สัมพันธ์กับบริบทเเวดล้อมของเด็กด้านการดูเเลสิ่งเเวดล้อมในช่วงกิจกรรมประจำวันของสถานศึกษา ด้านการถนอมใช้ทรัพยากร จากสิ่งเเวดล้อมอย่างประหยัด เเละด้านการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมเเละประเพณี โดยจัดตามลำดับของชุดกิจกรรมในเเต่ละชุดเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม เเละสติปัญญาที่ดีสามารถสร้างสิ่งเเวดล้อมที่มีคุณค่า

 

 

 

 

http://dusithost.dusit.ac.th/~pre_edu/edoc/Brain_world.pdf

 

 

 

เอกสารเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวคิด Brain-Based Learning
เรื่อง “ท่องโลกสมอง” 

 

 

 

 

07-brain-based-learningbbl-1-638

 

 

เอกสารเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวคิด Brain-Based Learning
เรื่อง “โรงเรียนอนุบาล ตามแนวคิด Brain-Based Learning”  

 

 

 

 

 

bbl5

 

 

 

เอกสารเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวคิด Brain-Based Learning
เรื่อง “สอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด Brain-Based Learning”

 

 

 

Image

 

 

 

เอกสารเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวคิด Brain-Based Learning
เรื่อง “ความลับสมองลูก”

 

 

02-brain-based-learningbbl-1-638

 

 

เอกสารเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวคิด Brain-Based Learning
เรื่อง “สมองวัยทีน”

 

 

 

 

bbl6

 

 

เอกสารเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวคิด Brain-Based Learning
เรื่อง “สอนภาษาไทย ตามแนวคิด Brain-Based Learning”

 

 

 

 

 

04brain-based-learningbbl-1-638

 

 

 

เอกสารเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวคิด Brain-Based Learning
เรื่อง “ครูเก่ง เด็กฉลาด “