บุคลากร

sudthipan

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์

ประธานหลักสูตร
E-mail : sudthipan_taw@dusit.ac.th
โทรศัพท์ 02-244-5521

 

 

 

IMG_3938

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม
E-mail : ratana_nge@dusit.ac.th , att7377@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-244-5521-2

 

 

2e293c2b-0c0b-4466-b6e8-37d19033a172ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
E-mail : kwanfah_ran@dusit.ac.th, kwanfah.18aor@gmail.comcom
โทรศัพท์ 02-244-5520

 

 

 

kanvipha

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรวิภาร์  หงษ์งาม

 

 

 

 

sasipun

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน
E-mail : sasipun_pia@dusit.ac.th
โทรศัพท์ 02-244-5520

 

 

kanokkorn

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร บุษยะกนิษฐ์
E-mail : mona1919@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-244-5520

 

 

temsiri

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เต็มสิริ เนาวรังสี
E-mail : temsiri_nao@dusit.ac.th , boonyamarn@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-244-5521

 

 

IMG_3903

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ สารยศ
E-mail : pornjai_san@dusit.ac.th
โทรศัพท์ 02-244-5522

 

 

nattanun

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์
E-mail : nattanun_tick@yahoo.com
โทรศัพท์ 02-244-5521

 

 

IMG_3868

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์
โทรศัพท์ 02-244-5522

 

 

 

 

อาจารย์พรรัก     อินทามระ
โทรศัพท์ 0-2244-5520-1

 

 

 

IMG_3892

 

 

อาจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
E-mail : niroumon@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-244-5550-1

 

 

kamala

 

 

 

อาจารย์ กมลา ลำพูน 
E-mail : kamala_lam@dusit.ac.th , kamala_lam@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-244-5520

 

 

9

 

 

อาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ

E-mail :
โทรศัพท์ 02-244-5520

 

IMG_3896

 

 

อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร
E-mail : ua-aree@mail.dusit.ac.th
โทรศัพท์ 02-244-5550

 

 

Screen Shot 2559-02-26 at 10.46.30 PM

 

 

อาจารย์ ดร. จุฬินฑิพา นพคุณ
E-mail : chulin30@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-244-5550-1

 

 

IMG_3881

 

 

อาจารย์ นงเยาว์ นุชนารถ
E-mail : nongyao.nuc@gmail.com
โทรศัพท์ 02-244-5550-1

 

 

IMG_3885

 

 

อาจารย์ มุทิตา ทาคำแสน
โทรศัพท์ 02-244-5550-1